مدیریت اسناد و مدارک

مدارک لازم جهت اخذ پذیرش تحصیلات تکمیلی در چین

 

1. کپی صفحه اول پاسپورت (پاسپورت با حداقل اعتبار یک سال)

2. ترجمه رسمی گواهی سو پیشینه کیفری

3. فرم پزشکی (MEDICAL FORM)

4. فرم ارزیابی علمی (EVALUATION FORM)

5. ترجمه رسمی مدارک تحصیلی : کارشناسی برای کارشناسی ارشد یا کارشناسی ارشد برای دکتری

6. ریز نمرات تحصیلی (OFFICIAL TRANSCRIPT)

7. رزومه یا CV

8. توصیه نامه اساتید (LETTER OF RECOMMENDATION)

9. مدرک بین المللی زبان انگلیسی ( آیلتس IELTS یا تافل TOEFL)

10. ارائه سوابق کاری و پژوهشی و ارائه مقالات بین الملی و کتاب

11. STUDY PLAN

12 .پروپوزال (  SOP, STATEMENT OF PURPOSE   )

13. عکس 6 در 4

 

مدارک لازم جهت اخذ پذیرش پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در چین

 

1. کپی صفحه اول پاسپورت (پاسپورت با حداقل اعتبار یک سال)

2. ترجمه رسمی گواهی سو پیشینه کیفری

3. فرم پزشکی (MEDICAL FORM)

4. فرم ارزیابی علمی (EVALUATION FORM)

5. ترجمه رسمی مدرک تحصیلی : دیپلم

6. ریز نمرات تحصیلی (OFFICIAL TRANSCRIPT)

7. توصیه نامه آموزشی (LETTER OF RECOMMENDATION)

8 . مدرک بین المللی زبان انگلیسی ( آیلتس IELTS یا تافل TOEFL)

9. ارائه سوابق تحصیلی

10. عکس 6 در 4

 

مدارک لازم جهت اخذ پذیرش تخصص پزشکی در چین

 

1. کپی صفحه اول پاسپورت (پاسپورت با حداقل اعتبار یک سال)

2. ترجمه رسمی گواهی سو پیشینه کیفری

3. فرم پزشکی (MEDICAL FORM)

4. فرم ارزیابی علمی (EVALUATION FORM)

5. ترجمه رسمی مدارک تحصیلی : پزشکی عمومی یا تخصص

6. ریز نمرات تحصیلی (OFFICIAL TRANSCRIPT)

7. رزومه یا CV

8. توصیه نامه اساتید (LETTER OF RECOMMENDATION)

9. مدرک بین المللی زبان انگلیسی ( آیلتس IELTS یا تافل TOEFL)

10. ارائه سوابق کاری و پژوهشی و ارائه مقالات بین الملی و کتاب

11. STUDY PLAN

12. پروپوزال (  SOP, STATEMENT OF PURPOSE   )

13. عکس 6 در 4

 

مدارک لازم جهت اخذ پذیرش دوره های زبان چینی در چین